Diagnos

Diagnos ställs ofta av en Öron näsa hals-läkare eller tandläkare. En diagnos utgår ifrån symptom, rörelse i tungan samt utseende på tungan.

Det är vanligare att ett främre kort tungband upptäcks då de kan få att se genom att titta in i munnen. För att se ett kort bakre tungband måste läkaren däremot titta under tungan. Vid främre kort tungband så finns nästan alltid även en bakre komponent, därför bör en noga undersökning ske. För bebisar finns en speciell teknik för att kunna titta under tungan. Det är viktigt att läkaren som gör undersökningen tittar under tungan för att rätt diagnos ska kunna ställas. I de fall det finns en kort läppband så finns det i princip alltid ett kort tungband. Kort tungband utan kort läppband är däremot förekommande. Dr. Ghaheri beskriver på sin hemsida hur en undersökning av kort bakre tungband bör gå till.

Bild lånad från Dr. Ghaheri hemsida. Besök sidan för mer information.

Vuxna

Diagnos ställs av läkare men du kan själv kolla din rörlighet i tungan. Dessa övningar kommer från den internationella tongue tied facebookgruppen och övningar som läkare har gjort.

  • Gapa så stort du kan. Kan du nå dina övre framtänder med tungspetsen? Om inte, prova att sätta in två fingrar på höjden i munnen som gapet blir mindre, kan du nu nå de övre framtänderna?
  • Gapa stort. Rör tungan från mungipa till mungipa. Är den undre käken still eller följde den med? Käken ska helst vara still och tungan ska kunna röra sig fritt.
  • Gapa. Säg lalala. Följde den undre käken med tungan upp när du rörde på tungan? Käken ska helst vara still och tungan ska kunna röra sig fritt.
  • Gapa stort och titta i en spegel. Kan du se hela gomseglet?
  • Gapa så stort du kan och sträck ut tungan. Kommer den ut ur munnen?
  • Kan du säga rullande R?

Om du inte kan göra dessa övningar så kan din tunga eventuellt vara begränsad. Kontakta en läkare för diagnos.